LEL - Ideell förening

Lars-Erik Larsson-gymnasiet drivs som ideell förening, vilket bland annat innebär att eventuellt överskott alltid används inom skolans verksamhet.

Föreningens ändamål är att driva en gymnasieskola med naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt program och musikprofil i Lund. Alla vådnadshavare/föräldrar till elever som går på LEL är automatiskt medlemmar i föreningen. Medlemmar är också personal anställd på skolan och föreningens styrelsemedlemmar.

Varje år hålls årsmöte i oktober och till detta är alla medlemmar välkomna.

Nedan finns stadgar och årsredovisning:

LEL - Årsredovisning 2022-2023

LEL - Stadgar