Inträdesprov

När man söker till LEL får man göra ett inträdesprov i musik.

Inträdesproven hålls i mars och/eller april. Man ansöker via Internet (www.gymnasieansokan.se) eller hos SYV på högstadieskolan, och får sedan ett brev där man kallas till inträdesprov.

Provet görs enskilt och tar 15-20 min. Man får först spela upp något som man har förberett på det eller de instrument man spelar (sång räknas också som instrument). Juryn lyssnar sedan på röstomfånget (d v s hur högt och lågt man kan sjunga) för att kunna placera den sökande i lämplig körstämma och för att undersöka röstens utvecklingspotential. Juryn testar också hur väl man kan härma toner och rytmer, alltså hur bra gehöret är. Sedan får man också sjunga ett kort utdrag ur en körstämma och svara på några frågor om sitt musicerande och sitt intresse för LEL.

Eleverna tas in på en kombination av betyg och poäng från inträdesprovet. Provet ger maximalt 170 poäng, och tillsammans med betygen blir maxpoängen 510.