Internationalisering

Inom enskilda kurser, tematiska arbeten, studiebesök, konserter och resor är internationalisering en del av undervisningen på LEL. VI har en övergripande planering över vårt internationaliseringsarbete. Inför varje nytt läsår har vi en plan för aktiviteter kopplade till internationalisering.

 “Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet. Undervisningen i olika ämnen ska ge eleverna kunskaper om den europeiska unionen och dess betydelse för Sverige samt förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations och kulturgränser.  Det internationella perspektivet ska också bidra till att utveckla elevernas förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. (Skolverket)”

Varje år 27 januari uppmärksammar vi på LEL Förintelsens minnesdag. Denna dag är en återkommande temadag för alla elever i årskurs 3. Med innehåll som föreläsningar, workshops och rollspel. 

FN-rollspel - En möjlighet för elever att diskutera internationella politiska frågor utifrån olika länders perspektiv. LEL anordnar årligen ett 2-dagarsrollspel, nästa rollspel äger rum mars 2024. Elever kan vid intresse och mån av tid också ges möjlighet att testa på större rollspel på annan ort. Vi har tidigare gästat SWEMUN, FN-föreningens rollspel i Helsingborg, HTS - rollspel Hässleholm. 

Språk - Vi deltar årligen i de två språktävlingarna LINGOLYMPIADEN och ILCOMPETITION

Eleverna på LEL har vid flertalet tillfällen nått framgångar i dessa tävlingar som är uppskattade av våra språkintresserade elever. 

Under läsåret ser vi fram emot att ta del av filmutbudet på Kino framför allt när det gäller tysk, spansk och fransk film.

Biologiolympiad - Elever från naturvetenskapliga programmet deltar årligen i de nationella uttagningstesten till internationella Biologiolympiaden. En tävling där både teoretiska samt laborativa moment inom ämnet biologi utförs. 

Teman - Lärarna på LEL jobbar ämnesövergripande med internationella frågor. Exempelvis involveras svenska, engelska samt moderna språk i ämnen som samhällskunskap och historia. 

AKTUELLT: 

I januari kommer NA3:orna besöka Tosterup (Danmark) för ett studiebesök vid en digital testbädd.