Ansökan

Välkommen med din ansökan

Du ansöker via webben på www.skanegy.se Efter att ansökningstiden gått ut kommer du att kallas till ett inträdesprov. Inträdesproven hålls i mars och vi kallar alla som sökt oss i första och andra hand. Söker du inte i första eller andra hand är du välkommen att höra av dig om du ändå vill bli kallad.

Läs mer om inträdesprovet här.